• Finques Saca - Informació
 • c/ Valldoreix 60, baixos
 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • +34 936746715
 • Contacte Finques Saca
Cerca avançada

Avisos legals

 1. Protecció de dades de caràcter personal En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) , l'objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Finques Saca - Informació informa els usuaris que les dades introduïdes en els formularis de contacte, i de contractar s'emmagatzemaran en fitxers propietat de Finques Saca - Informació. Així mateix Finques Saca - Informació; mostra el seu compromís de no destinar els seus continguts a una finalitat distinta per a la qual van ser recollides, garantint la màxima confidencialitat ia aplicar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per evitar l'accés no autoritzat a aquest segons estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades .
 2. Dret d'accés, rectificació i cancel·lació El titular de les dades té el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu postal a l'adreça c/ Valldoreix 60, baixos 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a l'email de contacte info@finquessaca.com, o bé poden contactar a través del telèfon +34 936746715.
 3. Divulgació de la informació a terceres parts Finques Saca - Informació es compromet a no vendre o transferir la informació personal recollida en els seus llocs web a altres entitats per a la seva utilització sense la seva aprovació expressa i oferint-li la oportunitat de exercir el seu dret de cancel·lació i oposició comentada anteriorment.
 4. Enllaços externs Si l'usuari opta a abandonar aquest lloc web a través d'enllaços a pàgines web no pertanyents a la nostra empresa, Finques Saca - Informació no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'Usuari.
 5. Qüestions legals Aquest és un lloc web que està subjecte a la Llei espanyola. Finques Saca - Informació podrà disposar de la informació personal proporcionada per l'usuari sense el seu consentiment quan així li sigui exigit legalment, o bé actuant de bona fe sempre que aquesta acció sigui necessària per investigar o protegir als convidats, visitants o associats de [NOMBRE_EMPRESA ] oa béns de la seva propietat (incloent aquest lloc web).
 6. Canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web Finques Saca - Informació pot incloure canvis en la Política de Privacitat d'aquest lloc web. Tots els canvis seran posats a la seva disposició en aquesta web, per mantenir informat a l'usuari.
c/ Valldoreix 60, baixos
08172
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • Finques Saca - Informació
 • c/ Valldoreix 60, baixos
 • 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
 • +34 936746715

© Finques Saca - Informació 2019

Avisos legals